เอ็ม เอส ดับเบิ้ลยู เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

เครื่องกำเนิดไอน้ำ (เตาสตีม) มีระบบแก๊สและใช้ฟืนเป็นเชือเพลิง